นักกีฬาจากกองสื่อสารองค์กรตัวแทนฝ่ายกิจการพิเศษคว้าชัยในกีฬาเพื่อการมีส่วนร่วมหน่วยงานรอบรั้ว มข.“สีหราช Running ผู้พิชิต 200 กม.”

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กรมทหารราบที่ 8 ได้มีพิธีมอบรางวัลกิจกรรม “สีหราช Running ผู้พิชิต 200 กม.” โดยชมรมสีหราช Running ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป ในแบบ Virtual run เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งหญิงและชายตลอดจนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รับเหรียญรางวัลและเสื้อสำหรับผู้ที่ทำระยะทางได้ 200 กม.ในเวลา 60 วัน นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่สะสมระยะทางสูงสุด 1 – 10 ลำดับ ชาย/หญิง เริ่มบันทึกระยะ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง 15 สิงหาคม2563 โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ในฐานะประธานชมรมสีหราช Running มาเป็นประธานผู้มอบ พร้อมด้วย พันตรีชาญ พงศ์นา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่8 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักกีฬาชายและหญิงที่ได้รับถ้วยรางวัลมาร่วมในพิธีรับมอบตามลำดับ


          ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสมาชิกสภากาแฟสีหราช และเป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในการสนับสนุนภารกิจร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการส่งนักกีฬาตัวแทนจาก ฝ่ายกิจการพิเศษและกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการแข่งขั้นครั้งนี้ด้วยจำนวน 4 คน ภายใต้การสนับสนุนของ อ. ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานรอบรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้มีกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่นๆในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่อไปในอนาคต
          สำหรับผลของการเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวชลวภรณ์ ชูกลิ่น จากกองสื่อสารองค์กรสามารถพิชิตถ้วยรางวัลในอันดับที่ 10 ประเภทหญิงด้วยระยะทาง 617.32 กม. เข้ารับถ้วยจาก พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ณ ห้องรับรอง อาคารบัญชาการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น
        พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัล ว่า “ชมรมสีหราช Running ที่มีสมาชิกเป็นกำลังพลของกรมทหารราบที่ 8เป็นหลักที่ริเริ่มและเชิญชวนพันธมิตรเครือข่ายมาร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งต้องขอชื่นชมร่วมมืออันดีจากทุกหน่วย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มุ่งมั่นจนได้รับรางวัลครั้งนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและเป็นนักวิ่งในระดับต้นๆด้วยสถิติและผลความสำเร็จที่ดียิ่ง สิ่งหนึ่งที่มากกว่าความสำเร็จความความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และการส่งเสริมให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการ “


        สำหรับสถิติสูงสุดระยะทางของนักกีฬาโครงการครั้งนี้ ประเภทชายรับชนะเลิศด้วยระยะทาง 1711.32 กม. ประเภทหญิงรับชนะเลิศด้วยระยะทาง 1351.94 กม.

              

              

ภาพ/ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top