Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

อธิการบดี มข . นำคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 27 ปี MBA

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับและจัดพิธีทำบุญ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 27 ปี

ภายในงานได้มีการตักบาตร โดย หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมคณะสงฆ์รวม 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ให้ความเมตตามารับบิณฑบาต จากนั้นได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมถวายภัตตาหาร และถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้นโรงพยาบาลจังหวัดเลย