Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

อธิการบดี มข. ร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานได้มีการตักบาตร โดย หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมคณะสงฆ์รวม 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ให้ความเมตตามารับบิณฑบาต จากนั้นได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมถวายภัตตาหาร และถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้นโรงพยาบาลจังหวัดเลย