มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 106 กสทช. รร.สีหราชเดโชชัย เจ้าภาพร่วมการจัดงาน

เช้านี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 106” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2 โดย นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. ภาค 2 และ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้แทนโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน ต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 19 หน่วยงาน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก พันเอก อุทัย นิลเนตร เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานสภากาแฟ โดยปฏิบัติราชการแทน พันเอกณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยผู้นำของหน่วยงาน ทั้งนี้ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณความร่วมมือและแจ้งกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนั้นภายในงานยังมีการมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น จะไปรับตำแหน่งใหม่ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย เจ้าภาพร่วมการจัดงาน ยังได้มีการมอบของรางวัลโดยการจับฉลากผู้โชคดี

Scroll to Top