อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าศิริวงศ์ คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ณ ลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ภายในพิธี ได้มีการทำบุญตักบาตร โดยได้รับความเมตตา จากพระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทราธรรมวิทยา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวนรวม 9 รูป หลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร คณะผู้บริการจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมพิธี ได้เข้ามอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับทางคณะ เป็นอันเสร็จพิธี

 

Scroll to Top