มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข.

เช้าวันนี้ (3-12-2563) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับฟังการบรรยาย การรับเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS จาก ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 และเดินทางเข้าเยี่ยมชมเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่รั้วมอดินแดง และในช่วงท้ายทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมร้องเพลงอวยพรแด่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคริสมาสต์และสวัสดีปีใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 120 คน

 

Scroll to Top