มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ากิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงเวลา 06.30 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และในช่วงเวลา 08.15 พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้นำองค์กร ภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นงานจำนวนมาก

Scroll to Top