บุคลากรกองสื่อสารองค์กรพร้อมรวมใจเพื่อเป็นตัวแทน มข.รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นนำความเป็นสิริมงคลมาสู่บุคลากรในองค์กร

        จังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือของส่วนราชการและภาคเอกชนได้จัดพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 223 ปีเมืองขอนแก่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นวาระของการเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 เริ่มพิธีโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง และวางมาลัยกรบนพานหน้า10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย 1.พระพุทธอภัยมงคลสมังคี 2. พระพุทธพระลับ 3. พระธาตุขามแก่น 4. เจ้าพ่อมอดินแดง 5. ศาลหลักเมืองขอนแก่น 6. พระนครศรีบริรักษ์ 7. ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 8. พระพุทธมหาจักรแก่นนคร วัดหนองแวง พระอารามหลวง 9. หลวงพ่อใหญ่ วัดกลาง 10. พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ วัดป่าแสงอรุณ.


       

        สำหรับกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับนโยบายจากฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อเข้าร่วมดำเนินงานภายใต้ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเชิญชวนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาร่วมรำจำนวน 200 คน นับตั้งแต่การจัดให้มีการซักซ้อมท่ารำก่อนล่วงหน้า ใน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งจัดบริการรถบริการ รับ ส่ง และประสานงานการจัดเตรียมพื้นที่และน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมงานทุกคน
 

   

        นอกจากนี้บุคลากรส่วนหนึ่งของกองสื่อสารองค์กร นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนเพื่อรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ต่างแต่งกายอย่างสวยงามด้วยเสื้อเหลืองดอกคูน ผ้าซิ่นลายมัดหมี่สีเข้ม ผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูน พาดผ้าสไบลายแคนแก่นคูน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกความพร้อมใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรร่วมกับบุคลากรที่มาจากส่วนงานอื่นๆ และประชาชนที่ร่วมในพิธีจำนวน 60,000 คน

 

   

   

         

 

ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ – กองสื่อสารองค์กร

 

Scroll to Top