มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ประจำปี 2563

เช้านี้ (09/12/2563) เวลา 09.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายสภากาแฟสีหราชเดโชชัย เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพร อ้มเถื่อน ผู้อำนายการโรงเรียนสีหราชเดโชชัยให้การต้อนรับ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา และร่วมรับชมการการเดินขบวนพาเหรด รวมทั้งการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

ข่าว : พรหมพร ยอดแก้ว

Scroll to Top