มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข.

เช้าวันนี้ (18-12-2563) ผศ.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้บรรยายการรับเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 จากนั้น คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางเข้าเยี่ยมชม คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่รั้วมอดินแดง ช่วงท้ายการบรรยายทางคณะครูและนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 150 คน

Scroll to Top