ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่  107”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่  107” ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ให้การต้อนรับเครือข่ายสมาชิกอย่างอบอุ่น

ด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ได้กล่าวรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลายประเด็น เช่น การสรุปข่าวการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ที่จัดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  ข่าวการยกเลิกการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ประจำปี 2564 และความคืบหน้าการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจัดงานเกษตรภาคอีสาน เป็นต้น
กิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างหน่วยงานสมาชิกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รอบรั้วค่ายสีหาราชเดโชชัย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ทำให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

Scroll to Top