มข. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 7.30 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นาย ชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางสาว วัลยา ภูงาม นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ และ นาย วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการต่อชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ นับแต่ครั้งในอดีตด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กับ พระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนมีชัยชนะเป็นที่เรื่องลือระบือไกลไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีมาตรการ มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งมีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับการประกอบพิธี โดยประธานได้ถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด จากนั้น จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้

Scroll to Top