มข. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพฯ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นาย ชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร าง เบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร นางสาว วัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ และ นาย วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณพิธีหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย เป็นประธานถวายความเคารพและลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายในงานได้มีการจัดโต๊ะให้ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมกันบริจาคโลหิต โดยมี รอง ผบ.ร.8 เสธ.ร.8 พร้อมภริยา ผบ.ป.3 พัน.8 ผู้แทน ผบ.ร.8 พัน.3 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร สมาชิกสภากาแฟสีหาราช จิตอาสาพระราชทาน สมาคมแม่บ้านทหารบก เข้าร่วมงาน

Scroll to Top