กองสื่อสารองค์กร น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยจนถึงปัจจุบัน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นำวางพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top