บุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้รับรางวัลประกวดภาพงาน บุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564

        วันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด” ในงาน บุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ตัวแทนส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยร่วมในกิจกรรม โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ร่วมสรงน้ำพระพุทธศิลป์ถิ่นล้านช้างร่มขาว สมมาอาวุโส บูชาต้นดอกไม้หัตถประติมากรรม บูชาพญานาคราช 15ตระกูลผลงานปฎิมากรรมแกะสลักไม้ล้ม ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชาศรัทธาแห่งชาวพุทธ ประกวดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร ประกวดตบปะทาย ประกวดถ่ายภาพ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 9 รูป

        ในโอกาสนี้ซึ่งผลของการประกวดภาพถ่ายเฟลฟี่ตนเองและบรรยากาศในงาน ผู้ได้รับรางวัลคือ นางสาว วัลยา ภูงาม รางวัลภาพถ่ายบรรยากาศในงาน ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ ชื่อภาพ “กระทงบกบูชาหลวงพ่อไทรขาว”ได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้

Scroll to Top