สำนักหอสมุด มข. เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความขอบคุณ  ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด พร้อมบุคลากร ผู้แทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการมอบเงินจากผู้มีจิตศัทธา บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน  ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต” จำนวน 9,000 บาท โดยจะมีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ บ้านปากเปือย บึงสวางค์ คุยโพธิ์ ใครนุ่น ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้ที่ : ลานชั้น 1 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา (ตึกอน.)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 043-202204 หรือ https://m.me/kkuthailand

 

Scroll to Top