กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564

เช้าวันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 8.30 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีน้อมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top