มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 42 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ซึ่งได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับ และเพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3  พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 และสมาชิกสภากาแฟสีหราช แขกผู้มีเกียรติ พร้อมญาติวีรชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม บก.ร.4 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

Scroll to Top