กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรม KM และต้อนรับผู้เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 61  ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้สื่อข่าวในพระราชสำนัก ที่เดินทางมาทำข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ห้องอาหารโซเรนโต้ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้กล่าวให้การต้อนรับ...

       เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จากวัสดุแกลบ และระบบขนส่งมวลชน KKU Smart Transit  โดยมีศาสตราจารย์...

วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์  คำดี  หัวหน้างานสื่อสาร  นางสาววัลยา  ภูงาม  หัวหน้างานกิจกรรม และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ จำนวน...

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th   KKU SHOW and SHARE” โดยมี ผศ.ดร.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน  ...