กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรม KM และต้อนรับผู้เยี่ยมชม

งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับนศ.สาขานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ สุไทย...

  เช้าวันนี้ (31/08/2561) กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะครูนักเรียน โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และรับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มข. และเข้าเยี่ยมชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางสาวพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 10 คน จากศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง...

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากอดีตสู่ Smart Campus ตั้งแต่ระบบพื้นฐาน พร้อมฉายภาพอนาคตโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพนักศึกษารายบุคคล วันนี้ ( 21 มิถุนายน 2561 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์...