Month: October 2020

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีงานขึ้นบ้านใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชุมพร พารา …

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีงานขึ้นบ้านใหม่สื่อมวลชน Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช”

เช้าวันนี้ (23/10/63) นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร …

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช” Read More »

มข. พร้อมสมาชิกสภากาแฟสีหราช เข้าแสดงความยินดี พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 วาระดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อม …

มข. พร้อมสมาชิกสภากาแฟสีหราช เข้าแสดงความยินดี พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 วาระดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 Read More »

กองสื่อสารองค์กร ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าฝ่าย Corporate Services หอการค้าเยอรมัน – ไทย ในการเยี่ยมชมอาคาร Net Zero Energy Building

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กองสื่อสารองค์กร ได้ต้อนรับ …

กองสื่อสารองค์กร ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าฝ่าย Corporate Services หอการค้าเยอรมัน – ไทย ในการเยี่ยมชมอาคาร Net Zero Energy Building Read More »

Scroll to Top