บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นางสำเนียง อมาตยคง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 64  เวลา 18.00 …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นางสำเนียง อมาตยคง Read More »