กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566 Read More »