Month: May 2023

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะ สานสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียว ในกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 115

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะ สานสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียว ในกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 115 Read More »

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 Read More »

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 Read More »

Scroll to Top