เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส : Singha Tennis Camp ประจำปีงบประมาณ 2561

0
5407

ขอเชิญเยาวชนผู้มีอายุระหว่าง 10 – 15 ปี สมัครเข้าร่วม โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส : Singha Tennis Camp ประจำปีงบประมาณ 2561”
โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย – มีอุปกรณ์ให้ยืมเรียน

สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://goo.gl/forms/cDIFhrrMecuqGbEY2

หมายเหตุ : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่ 23 พ.ย. 60 ที่เว็บไซต์ https://cad.kku.ac.th

1. ตารางการฝึกซ้อม
สัปดาห์ที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น
สัปดาห์ที่ 2 วันที่เสาร์ที่ 2 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น
สัปดาห์ 3 วันเสาร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้างโรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษาศาสตร์)
2. การแต่งกาย : ชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ

สอบถามรายละเอียด คุณชุตินันท์ โทร 086 6545144 คุณภาสวุฒิ โทร 081 1747477