มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสนับสนุน สุดยอดสงกรานต์เมืองขอนแก่น ปี 2561 เตรียมการจัดขบวนแห่สงกรานต์เพื่อร่วมสืบสานประเพณี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลกรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 เมื่อวันที่. 8 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนชาวขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 2,000 คน

สำหรับในปี 2561 นี้ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.),สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการจัดขบวนแห่สงกรานต์เพื่อร่วมสืบสานประเพณี ในวันที่ 13 เมษายน  เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

โดยทางเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล ได้เปิดเผยกำหนดการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8–15 เมษายน 2561 แนวคิด “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

• ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ คือ พิธีเปิดงาน พิธีทำบุญตักบาตร และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลง “สุดยอดหมอลำแดนดอกคูน” ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี และหนังจอยักษ์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า

• ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีสรงน้ำพระธาตุนครเดิม และพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) จากวัดธาตุ พระอารามหลวง ,ขบวนแห่พระพุทธพระลับ – พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ขบวนแห่สงกรานต์ การรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” เพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น และ รำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน ,กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน ,การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน คลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น (โดยในวันที่ 13 เมษายน 2561 ชาวขอนแก่นยังจะได้รับเกียรติจาก นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมคลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น) ,การแสดงของศิลปินชื่อดัง (ลำไย ไหทองคำ /โตโน่ แอนด์ เดอะดัสท์ /ว่าน ธนกฤต /แคนดี้ รากแก่น / วงมหาหิงค์ /วงทริปเปิ้ลพี PPP /วงต๊กโต อาร์ สยาม )

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015540&l=th