ศิลปวัฒนธรรม

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

อบอุ่น เหมือนเช่นทุกปี “พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่” กระชับความสัมพันธ์ ครอบครัวกองสื่อสารองค์กร เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567