กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของกองสื่อสารฯ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ คู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือน ใช้น้ำเป็นตัวแทน ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส ปัจจุบัน สงกรานต์ยังนับเป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขอีกด้วย

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

 

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
กองสื่อสารองค์กร มข. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑