อธิการบดี มข. นำบุคลากร เดินทางเข้าร่วมรดน้ำเพื่อขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ภริยา

 

วันนี้ เวลา 13.30 น. (10 เมษายน 2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าร่วมรดน้ำเพื่อขอพร ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางศิริพร จังตระกุล ภริยา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนจอมพล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมคือรศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และ บุคลากรกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีรดน้ำขอพรในประเพณีสงกรานต์ครั้งนี้ พร้อมกันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรดน้ำขอพร เป็นจำนวนมาก

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015561&l=th