มข.ห่วงใยสุขภาพคนชุมชนลงพื้นที่ให้บริการฟรี

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมออกบริการดูแลสุขภาพชุมชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน บริเวณชุมชนสามเหลี่ยม 1-5 โดยมี
รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มข. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาววัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กรที่นำบุคลากรมาจัดกิจกรรกรรม พร้อมด้วย เศกสันต์ วิชัยพล  ผู้จัดการบ้านชีวาศิลป์  บริเวณ ศาลาชุมชนสามเหลี่ยม 1
       กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการโดยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับ บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.และบ้านชีวาศิลป์ มข. โดยงบประมาณจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมสันทนาการจากจิตอาสาชีวาศิลป์  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวน 160 ตัว อีกทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนยังได้พร้อมใจกันออกเดินรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนมารับบริการในครั้งนี้ด้วย
       นายบุญมี ปานิคม ประธานชุมชนสามเหลี่ยม1 กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมความตั้งใจของ มข.ที่มาดูแลชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเพราะการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเรื่องที่คนในชุมชนต่างวิตกกังวล แม้จะมีหน่วยงานรับผิดชอบเคยมาบริการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ไม่พอเพียงเพราะยาหมดแต่ประชาชนยังต้องการ เมื่อ มข.มาช่วยเสริมแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตั้งติดชิดรั้วกันเสมือนเพื่อนบ้านห่วงใยกันคิดถึงกัน  ฝากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน เราเป็นชุมชนหนึ่งที่พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
      โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561กำหนดจัดขึ้นไปแล้วรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่  4 ครั้ง โดย กระจายตัวไปยังชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนโนนม่วงหมู่ ค่ายศรีหราชเดโชไชย โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนหนองแวงตราชู และ ชุมชนสามเหลี่ยม โดยทุกครั้งจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอันมาก
       นายประกอบ แก้วเจริญ ชาวชุมชนสามเหลี่ยมซึ่งนำสุนัขมารับบริการจำนวน 5 ตัว กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณมายังชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห่วงใยประชาชน อีกทั้งชื่นชมนักศึกษาสัตวแพทย์ที่มาช่วยฉีดยาให้สุนัขของตนเองทั้งอวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและมีประสบการณ์จากการมาทำให้เพื่อชุมชนไปทำให้ชีวิตก้าวหน้า
       การจัดกิจกรรมทุกครั้งจะได้รับความร่วมมือจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ที่นำคณาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษาจิตอาสามาให้บริการ โดยครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.สพ.ญ. ดร.พัชนี ศรีงาม ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม นำนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์จิตอาสามาร่วมกิจกรรมจำนวน 3 คน ได้นำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์มาให้บริการทั้งในจุดบริการและการเข้าไปให้บริการในที่พักอาศัยละแวกใกล้เคียง
       ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม เผยว่า การให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะสัตวแพทย์โดยตรงอยู่แล้วซึ่งคณะได้มี กิจกรรมออกบริการประชาชนในรูปแบบค่ายที่มีอาจารย์และนักศึกษาได้ออกบริการพร้อมฝึกประสบการณ์ด้วยมาเป็นลำดับ สำหรับการมาร่วมโครงการครั้งนี้หวังอยากให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะชุมชนติดมหาวิทยาลัยถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ในส่วนของนักศึกษาที่ออกมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งล้วนเป็นจิตอาสาที่เขาอยากเรียนรู้ประสบการณ์ชุมชน อันเป็นสิ่งที่เราก็คาดหวังให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาเพื่อการทำงานในวันข้างหน้า

ข่าว/ อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ / apicma