Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รับมอบมอบโล่แสดงความขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบุคลากร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชมยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 ที่ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ร่วมกันจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นักกีฬาจากชมรมต่างที่เข้าร่วมการแข่งขัน มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
      รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นประธานในงานครั้งนี้กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำให้การแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 สำเร็จลุล่วง ได้รับคำชมเชยจากผู้มาร่วมงาน เป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องก็นับว่าทำผลงานได้เกินเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ สิ่งที่เราได้จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้คือมิตรภาพจากเพื่อนร่วมสถาบันอุดมศึกษา นับเป็นคุณงามความดีของทุกท่าน ภายใต้หลักการที่เราได้ประกาศไว้แต่เริ่มว่าจะไม่ใช้ความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าภาพในการคว้าชัยชนะ แต่ผลความสำเร็จล้วนมาจากความสามารถความทุ่มเทของทุกคนโดยแท้จริง
ในส่วนของกองสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรเป็นประธานกรรมการ และนายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ เป็นรองประธานกรรมการ นางสาว พรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ในโอกาสนี้นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ ได้เป็นผู้แทนเข้ารับโล่แสดงความขอบคุณในการดำเนินงานครั้งนี้จาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเหรียญทอง 41 เหรียญ เหรียญเงิน 43 เหรียญ เหรียญทองแดง 35 เหรียญรวม 119 เหรียญ เป็นอันดับที่ 3 จากจำนวน 69 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ภาพ-ข่าว / อุดมชัย สุพรรณวงศ์