กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) จำนวน 312 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) จำนวน 312 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) จำนวน 312 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มจำนวน 312 ขวด จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย ถาวรยุติการต์ channel manager project บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด SCG พร้อมทีมงาน เดินทางมามอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10” ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) จำนวน 312 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10”

เนื่องด้วย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พระผู้ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10” วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ สวนไทร (KKU Banyan Tree Park)  ด้านหลังคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและความสามัคคี ของคนในชาติ  บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) จึงร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 312 ขวด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยการประสานงานของ ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอขอบคุณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) มา ณ โอกาสนี้
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด หรือ SCG (เอสซีจี) จำนวน 312 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10”