กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รายการคลิ๊กไอเดีย ตอน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

  • ชื่อผู้ร่วมรายการ :รศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประเด็นที่นำเสนอ : นิทรรศการเปลือกหอย ใน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการคลิ๊กไอเดีย ทาง NBT
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ : https://www.youtube.com/watch?v=OC-p_TvBeok&feature=share
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ใน              มหาวิทยาลัยขอนแก่น