กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ศึกษาการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำภาคอีสาน

  • ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ :ผศ.ดร.วิเชียร  ปลื้มกมล หัวหน้าโครงการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ :https://www.youtube.com/watch?v=qRwh2Tah-3E
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน