อบอุ่น เหมือนเช่นทุกปี “พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่” กระชับความสัมพันธ์ ครอบครัวกองสื่อสารองค์กร เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567  

 

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารฯ รดน้ำขอพร อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารฯ รดน้ำขอพร อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

11 เมษายน 2567 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยในช่วงเวลา 09.00 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  พร้อม บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้เดินทางเข้าพบ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อรดน้ำขอพรผู้นำองค์กร แสดงความเคารพ และความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต หลังจากนั้น บุคลากรกองสื่อสารฯ ได้รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ในกองสื่อสารฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเสมอมา โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นการร่วมสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย