กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ภารกิจและบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ :  ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และกิจกรรม “Science Park เปิดบ้านพบสื่อ”
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ : https://www.youtube.com/watch?v=St9tkrB4vGY
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน