กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

Creative Market – อีสานเฮ็ด เฮ็ดบายแฮนด์

  • ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานคณะทำงานโครงการ Creative Market : Kind of Isan และ อาจารย์อภิญญา อาษาราช ผู้ออกแบบและจัดกิจกรรมภายในงาน
  • ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน “Creative Market – อีสานเฮ็ด เฮ็ดบายแฮนด์” นิทรรศการรวมแบรนด์ของคนอีสาน
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ : https://youtu.be/VhaouVX7Lf0
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน