กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561