กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เช้าวันนี้ (31/08/2561) กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะครูนักเรียน โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และรับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มข. และเข้าเยี่ยมชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพ/ข้อมูล Apicma