กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

งานวิจัยไก่ 3 โลว์ ไก่พื้นเมืองพันธ์ใหม่ที่มีกรดยูริกต่ำ

  • ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รอง ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย KKU 1 ไก่ 3 โลว์ ไก่พื้นเมืองพันธ์ใหม่ที่มีกรดยูริกต่ำ
  • รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวสามมิติ ทางช่อง 3 คุณมนตรี อุดมพงษ์
  • วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
  • ลิงค์เทปรายการ :https://www.facebook.com/3mitinews/videos/925190361010672/
  • รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ : อำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน