เพลง แก่นกาลพฤกษ์

0
1339

เพลง แก่นกาลพฤกษ์
คำร้อง: ดารุณี จงอุดมการณ์
ทำนอง/เรียบเรียง: พิจักษณ์ วีระไทย
ขับร้อง: พิจักษณ์ วีระไทย/ ดุจฤดี บำเพ็ญผล
Mixed Down/Mastered: ประสบโชค ดวงมาลัย

ดาวน์โหลด