จะสอบถามเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาได้ที่ไหน?

1.เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สนในเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สามารถติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง คือ งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660 (ในวันเวลาราชการ วัน จันทร์ – ศุกร์ : 08.30-16.30 น.)

ที่ตั้ง เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

อีเมล admissions@kku.ac.th
เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KKUAdmissionsOfficial

2.เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 (ในวันเวลาราชการ วัน จันทร์ – ศุกร์ : 08.30-16.30 น.)
อีเมล graduate@kku.ac.th
เว็บไซต์ https://gs.kku.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/graduateschoolkku

มีคณะวิชาอะไรบ้าง
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.kku.ac.th/academics/faculty.php?l=th

ค่าเทอมสถานศึกษาแห่งนี้เท่าไหร่?
ค่าเทอมแต่ละสาขาและแต่ละระดับไม่เท่ากัน
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ดูได้ที่ https://registrar.kku.ac.th/download/financial/?avs115793728=1
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดูได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2019r1

Scroll to Top