มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “คุณพ่อสุนทร พารา” บิดา ของ ผอ.ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข.

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ “คุณพ่อสุนทร พารา” บิดาของ ผอ.ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข. ได้ถึงแก่กรรม ซึ่งมีพิธีตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 86/2 หมู่ 7 บ้านหนองจิก ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัว ผอ.ชุมพร พารา ที่สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไป อย่างไม่มีวันกลับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดได้ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุนทร พารา ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยเทอญ

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
Scroll to Top