สภากาแฟ ครั้งที่ 93 มข.เชิญสมาชิก ร่วม 2 งานใหญ่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่93 โดยมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการให้ผู้แทนหน่วยงานกล่าว ถึงความเคลื่อนไหนข่าวสารภายในหน่วยงานเพื่อนให้สมาชิกได้รับทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข.  ได้กล่าว ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกสภากาแฟ เข้าร่วมงาน 8ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศตนเพื่อสังคม ฟรี!!ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับชม นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ,นิทรรศการโครงการแก้จน,นิทรรศการงานวิจัย โดย สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 – 16.00 น และประชาสัมพันธ์ งานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ ซึ่งเป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมครั้งสำคัญ ในการผนวกรวม 2 วิถีเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามรายละเอียด http://cac.kku.ac.th/

ภาพ/ข่าว APICMA