มข.ร่วมออกบูธนิทรรศการ สร้างความร่วมมือสภากาแฟสีหราชเข้าสู่ปีที่10

มข.ร่วมออกบูธนิทรรศการ สร้างความร่วมมือสภากาแฟสีหราชเข้าสู่ปีที่10

มข.ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ฯ ค่าย ร.8 ชูความเหนียวแน่นของเครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชเข้าสู่ปีที่10

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกบูธนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในนามสมาชิกสภากาแฟสีหราช ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 17 หน่วยงาน ซึ่งแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคี ในกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราช ที่ผูกพันเหนียวแน่นย่างเข้าสู่ปีที่10 ณ กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

โดยการออกบูธนิทรรศการ ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เข้าร่วมชมนิทรรศการ และเข้ารับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างคึกคัก จำนวนกว่า 200 คน

ข่าว/ภาพ:บริพัตร ทาสี