มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น 62 “คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก” ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และมีคอนเซ็ปต์ปีนี้ คือ “ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 (เวลา 17.00 น.) มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม งานแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น 62 “คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก” โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้จัดงานครั้งนี้ และภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น

มข.ร่วมพิธีแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น62 คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก
มข.ร่วมพิธีแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น62 คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก

ภายในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนและผู้กำกับเวทีในถนนข้าวเหนียว เพื่อการเล่นน้ำสงกรานภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และมีคอนเซ็ปต์งานในปี 2562 นี้ คือ “ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน โดย ”งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณบึงแก่นนครและบริเวณถนนศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่น
ข่าว/ภาพ : ศุภชัย อุดป้อง นักศึกษาสหกิจศึกษา
ผู็ดูแลการทำงาน : บริพัตร ทาสี

มข.ร่วมพิธีแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น62 คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก
มข.ร่วมพิธีแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น62 คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก