กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

“เบญจมาภรณ์ มามุข” เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการผลิตสื่อฯ ให้นักวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมิตร ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของโครงการควายทามแก่งละว้า : วิถีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของโครงการวิจัยท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานด้านการสื่อสารภายใต้โครงการวิจัยท้องถิ่น (สกว.) โดยรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อเสียง โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยนักวิจัย ตัวแทนชุมชน และพี่เลี้ยงนักวิจัย