กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

0
230
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี2562

ภายในงานได้รับกียรติจาก นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมนำกล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี2562