กองสื่อสารองค์กร ร่วมวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2562

โดยในช่วงเช้าของวันนี้ เวลาประมาณ 9.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพวงมาลาสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและกำหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์และศาสนา ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพราะทรงพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น บาลี อังกฤษ ละตินเป็นพิเศษ สำหรับพระปรีชาสามารถและอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาโดยพระองค์เองจากตำราไทยและมอญ ซึ่งแปลจากตำราโบราณของฮินดู และทรงศึกษาตำราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากยุโรป จนสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ปรากฏไว้ในอดีตอย่างมากมาย ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ทำให้ยังคงเป็นประเทศมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ (ข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

Scroll to Top