รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ มอบนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์

0
119

16 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้พบปะบุคลากรสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฯ โดยมีบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า ยังคงยึดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเช่นเดิม ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านCulture and Care Community เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะสานต่อโครงการ/กิจกรรมต่างๆต่อจากรองอธิการบดีฯท่านเดิม

002

003004